Ooglaseren

Scherp zien is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Toch heeft een groot aantal mensen een bril of contactlenzen nodig. Deze
hulpmiddelen zijn niet altijd een ideale oplossing: een beslagen bril of geïrriteerde lenzen zijn vaak herkenbaar. De oplossing hiervoor is brilvervangende chirurgie, ook wel refractiechirurgie genoemd. De behandeling wordt zeer zorgvuldig en snel uitgevoerd en geeft vrijwel direct resultaat.

Welke behandelingen kunnen worden toegepast?
In het Refractie Centrum Noord-Nederland worden twee methodes van brilvervangende chirurgie uitgevoerd:

  • Ooglaseren (het aanpassen van de kromming van het hoornvlies)
  • Lensimplantatie (het plaatsen van een lens in het oog)

De gang van zaken
Voor een uitgebreid vooronderzoek kunt u contact opnemen met Copini Opticiens in Leeuwarden. De optometrist in dit filiaal is hiervoor speciaal opgeleid en werkt ook regelmatig in het OMC Noord. Uit het vooronderzoek blijkt welke behandeling voor u de beste is. Op basis hiervan overlegt de oogarts met u de verdere gang van zaken. De ingreep wordt poliklinisch verricht en duurt ongeveer een half uur. De totale behandeltijd, inclusief voorbereiding en nazorg duurt ongeveer twee uur.

omc-noord
GRATIS quickscan!

Maak nu een afspraak voor een gratis quickscan en natuurlijk uitgebreide voorlichting. Na dit korte onderzoek van ongeveer 30 minuten wordt er een indicatie gegeven of u geschikt bent voor één van bovenstaande behandelingen.

Samenwerking OMC Noord
Copini Opticiens werkt samen met het OMC Noord, omdat wij weten dat onze klanten hier op een goede en professionele manier worden behandeld. Er wordt gewerkt met gecertificeerd personeel en ook de apparatuur wordt periodiek goed nagekeken.