Optometrie

Vroeger deed alleen de oogarts de oogonderzoeken en zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen. Sinds een aantal jaren zijn er ook optometristen.

Alleen gediplomeerde optometristen

Onze optometristen zijn altijd gediplomeerd en gespecialiseerd in het opsporen van oogafwijkingen. Blijkt tijdens een Total Eye Check (optometrisch onderzoek) dat verder onderzoek en behandeling nodig is, dan zal de optometrist u altijd doorverwijzen naar de oogarts. Soms is het ook nodig dat de optometrist overleg voert met de oogarts over de cliënt. Op deze manier kan er een goede diagnose worden gesteld.

Dankzij onze goede samenwerking met verschillende ziekenhuizen in Friesland zijn er al diverse gevallen van oogafwijkingen succesvol doorverwezen en behandeld.

Wilt u meer weten over de optometrische onderzoeken die wij uitvoeren, bekijk dan onze Total Eye Check folder online.

oogzorgnetwerk_MCLoogzorgnetwerk_Antonius